FANDOM  Bulgaria  China  Taiwan  Czech  UK  France  Germany  Indonesia  Italy  Japan  Malaysia  Poland  Portugal  Romania  Russia  Spain  Turkey  Vietnam

Tóm lược Edit

Các nốt được coi như là chướng ngại vật của mọi hệ thống do người chơi tự tay điều chỉnh sắp xếp đối với kẻ xâm nhập. Kết nối các nốt một cách hợp lí cho phép hỗ trợ phòng thủ cũng như là cải thiện hệ thống một thống một cách toàn diện. Có 3 loại nốt chính, cả 3 loại này đều có vai trò sống còn trong một hệ thống.

Các Loại Nốt Edit

Các Nốt Kinh Tế Edit

B-coin Mine 19-21 B-coin Mixer 19-21 Core 11-12 Database 19-21 Server Farm 19-21
Máy Đào B-coin Kho Dự Trữ B-coin Lõi Kho Dữ Liệu Khu Sản Xuất Tiền

Các nốt kinh tế hỗ trợ phần còn lại của hệ thống thông qua việc sản xuất và dự trữ nguồn cung, mở rộng hệ thống.

 • Lõi giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống, gián tiếp trông chừng hệ thống khỏi kẻ đột nhập ăn cắp chương trình và lưu trữ thông tin, dữ liệu mật của hệ thống. Điểm tích lũy sẽ giảm nếu lõi bị tải xuống hoàn toàn bởi tin tặc.
 • Cổng Internet cho phép hệ thống kết nối với bản đồ thế giới ảo. Tất cả các nốt phải kết nốt trong vòng 9 bước so nới nốt Internet gần nhất. Hơn nữa tùy thuộc vào yêu cầu của lõi mà số lượng cổng Internet cũng tăng theo và tất cả các tin tặc đều bắt đầu hack từ cổng này.
 • Khu sản xuất tiền hoạt động bằng cách bán năng lượng điện tính của hệ thống.
 • Kho dự trữ tiền có nhiệm vụ lưu trữ và rửa tiền kiếm được từ cả khu sản xuất tiền cũng như là tiền có được nhờ hack hệ thống các người chơi khác.
 • Máy đào b-coin hoạt đọng theo nguyên lý giải mã các đồng tiền được mã hóa.
 • Kho lưu trữ b-coin có nhiệm vụ dự trữ b-coin kiếm được từ cả máy sản xuất b-coin cũng như là b-coin có được nhờ hack hệ thống các người chơi khác.

Các Nốt Bảo Mật Edit

Black ICE 19-21 Code Gate 19-21 Guardian 21 Sentry 19-21 Scanner 19-21 Turret 19-21
Băng Đen Cổng Mã Hóa Người Bảo Hộ Nốt Canh Gác Máy Quét Tháp Phòng Vệ

Các nốt bảo mật không những ngăn chặn tin tặc khỏi việc lấy đi nguồn cung mà còn không làm giảm điểm tích lũy của người chơi.

 • Khu chứa antivirut là hệ thống bảo mật căn bản nhất, truyền antivirut cho toàn hệ thống ngay khi tin tặc bị phát hiện.
 • Tháp pháo cung cấp năng lượng để phòng thủ cho những nốt được kết nối với nó.
 • Black ICE có một sức mạnh kinh hoàng nhưng bù lại rất tốn thời gian để nạp đạn và khai hỏa.
 • Cổng mã hóa có chức năng giảm thiểu lượng lớn tấn công cũng như là là chậm chương trình đương tắt trong khi vẫn có thể nhận và truyền được antivirut.
 • Máy quét tăng khả năng bị phát hiện của việc xâm nhập hệ thống trong các nốt thuộc 3 bước tính từ máy quet.
 • Tháp bảo hộ vận chuyển giáp cho các nốt được nối với nó.

Các Nốt Hacking Edit

Compiler 04 Evolver 11-12 Program Library 17-21
Nốt Biên Dịch Nốt Lập Trình Thư Viện Phần Mền

Các nốt hacking đưa cho người chơi đầy đủ các dụng cụ cần thiết vừa để tấn công cũng như là để lấy đi nguồn cung và điểm tích lũy của những hệ thống khác.

 • Thư viện phần mềm là nơi lưu trữ các phần mềm đã được biên dịch cho lần hack kế tiếp.
 • Bộ phận biên dịch viết các loại virut để hack hệ thống khác.
 • Bộ phận lập trình chuyên nâng cấp và phát triển các loại virut.

Các Đường Kết Nối Edit

Mỗi nốt lại có số lượng các đường kết nối khác nhau.

Các Nốt Kinh Tế
Nốt Số đường
kết nối
Máy đào b-coin3
Kho lưu trữ b-coin4
Cổng Internet1
Lõi5
Kho dự trữ tiền4
Khu sản xuất tiền3
Các Nốt Bảo Mật
Nốt Số đường
kết nối
Black ICE4
Cổng mã hóa3
Tháp bảo hộ5
Máy quét4
Khu chứa antivirut4
Tháp pháo4
Các Nốt Hacking
Nốt Số đường
kết nối
Bộ phận biên dịch3
Bộ phận lập trình3
Thư viện phần mềm3


Ổ Chứa Chương Trình Edit

Mỗi nốt lại có số lượng ổ chứa chương trình riêng cho phép tin tặc cài đặt virut suốt quá trình tấn công. Mỗi một virutđược cài đặt chiếm một ổ chứa trong mỗi nốt.

Các Nốt Kinh Tế
Nốt Số ổ chứa
chương trình
Máy đào b-coin3
Kho lưu trữ b-coin3
Cổng Internet3
Lõi5
Kho dự trữ tiền3
Khu sản xuất tiền3
Các Nốt Bảo Mật
Nốt Số ổ chứa
chương trình
Black ICE5
Cổng mã hóa3
Tháp bảo hộ4
Máy quét3
Khu chứa antivirut4
Tháp pháo4
Các Nốt Hacking
Nốt Số ổ chứa
chương trình
Bộ phận biên dịch3
Bộ phận lập trình3
Thư viện phần mềm3


Khả Năng Phục Hồi Tường Lửa Edit

Mỗi nốt đều có tường lửa với chỉ số khác nhau tùy thuộc vào level của đó. Nhưng tường lửa có thể bị đánh sập bằng phần mềm tấn công/ OFENSIVE PROGRAMS. Tùy thuộc vào mỗi nốt mà khả năng phục hồi tương lửa lại khác nhau.

Các Nốt Kinh Tế
Node Khả năng phục
hồi tưởng lửa
(% mỗi giây)
Máy đào b-coin2%
Kho lưu trữ b-coin2%
Lõi1%
Kho dự trữ tiền2%
Khu sản xuất tiền2%
Các Nốt Bảo Mật
Nốt Khả năng phục
hồi tưởng lửa
(% mỗi giây)
Black ICE1%
Cổng mã hóa2%
Tháp bảo hộ1%
Máy quét1%
Khu chứa antivirut1%
Tháp pháo1%
Các Nốt Hacking
Nốt Khả năng phục
hồi tưởng lửa
(% mỗi giây)
Bộ phận biên dịch2%
Bộ phận lập trình3%
Thư viện phần mềm2%


Chú Ý Edit

 • Cổng Internet không có tường lửa cũng không thể nào giành lại quyền điều kiển một khi đã bị hack.
Hackers Wikia - Các Nốt
Trang Chủ
Các Nốt Phần Mềm Trò Chơi
Các Nốt Kinh Tế

B-coin Mine 19-21Máy Đào B-coin  B-coin Mixer 19-21Kho Dự Trữ B-coin  Structure ConnectionKết Nối Internet 
Core 11-12Lõi  Database 19-21Kho Dữ Liệu  Server Farm 19-21Khu Sản Xuất Tiền 

Các Nốt Bảo Mật

Black ICE 19-21Băng Đen  Code Gate 19-21Cổng Mã Hóa  Guardian 21Người Bảo Hộ 
Scanner 19-21Máy Quét  Sentry 19-21Nốt Canh Gác  Turret 19-21Tháp Phòng Vệ 

Các Nốt Hacking

Compiler 04Nốt Biên Dịch  Evolver 11-12Nốt Lập Trình  Program Library 17-21Thư Viện Phần Mền