FANDOM  Bulgaria  China  Taiwan  Czech  UK  France  Germany  Indonesia  Italy  Japan  Malaysia  Poland  Portugal  Romania  Russia  Spain  Turkey  Vietnam

Tổng quan Edit

Các nút mạng là những viên gạch xây nên một mạng. Kết nối chúng theo một cấu trúc nhất định cho phép mỗi nút có thể tận dụng tối đa chức năng của nó vào việc hỗ trợ và cải thiện mạng của bạn. Có 4 loại nút mạng - và mỗi loại đều cần thiết cho sự thành công của bạn.

Các loại nút mạng Edit

Các nút Kinh tế Edit

B-coin Mine 19-21 B-coin Mixer 19-21 Core 11-12 Database 19-21 Server Farm 19-21
Máy đào B-coin Kho trộn B-coin Trung tâm Kho chứa dữ liệu Khu sản xuất tiền

Các nút Kinh tế hỗ trợ toàn hệ thống thông qua việc sản xuất và dự trữ các tài nguyên, cho phép việc mở rộng và kết nối tới các mạng khác.

 • Nút Trung tâm quản lý toàn bộ cấu trúc của mạng, phát hiện các cuộc tấn công lén lút, và lưu trữ dữ liệu của mạng. Điểm uy tín bị trừ nếu toàn bộ cơ sở dữ liệu của nút này bị đánh cắp thông qua việc tải xuống.
 • Nút Kết nối mạng cung cấp khả năng liên lạc với các mạng khác thông qua Bản đồ Thế giới. Mọi nút phải cách Kết nối mạng gần nhất 9 bước tối đa. Nút Trung tâm yêu cầu mạng phải có một số lượng kết nối nhất định tùy vào cấp độ. Mọi cuộc tấn công bắt đầu từ đây.
 • Các Khu sản xuất tiền tạo nên doanh thu thông qua việc bán sức mạnh tính toán.
 • Các Kho chứa dữ liệu rửa sạch và lưu trữ tiền.
 • Các Máy đào B-coin giải mã các dòng tiền để tạo ra B-coins.
 • Các Kho trộn B-coin lưu trữ và trộn các đồng B-coins, làm cho chúng (gần như) không thể lần ra.

Các nút Bảo mật Edit

Black ICE 19-21 Code Gate 19-21 Guardian 21 Sentry 19-21 Scanner 19-21 Turret 19-21
Hệ thống chống xâm nhập Đen Cổng mã hóa Bảo hộ Canh gác Máy quét Phòng vệ

Các nút bảo mật bảo vệ mạng của bạn khỏi việc bị kẻ xâm nhập lấy mất tài nguyên cũng như là làm giảm điểm Uy tín của bạn.

 • Nút Canh gác là một trong những thành phần cơ bản của hệ thống bảo mật, nó tỏa đi các trình chống virus ngay khi phát hiện sự xâm nhập.
 • Nút Phòng vệ bảo vệ các nút mạng được kết nối trực tiếp với nó.
 • Hệ thống chống xâm nhập Đen có sức mạnh lớn nhất, nhưng cần thời gian để nạp lại và bắn.
 • Cổng mã hóa có thể giảm lượng tải nhận vào và tăng thời gian cài đặt của Truy cập khi bộ lọc của nó đang hoạt động.
 • Máy quét làm tăng khả năng bị phát hiện của các chuơng trình tấn công lén lút được cài đặt trên mọi nút cách đó 3 bước.
 • Nút Bảo hộ tạo giáp cho các nút kết nối trực tiếp với nó, tăng khả năng chịu tải.

Các Nốt Hacking Edit

Compiler 04 Evolver 11-12 Program Library 17-21
Nốt Biên Dịch Phát triển Thư Viện Phần Mền

Các nốt hacking đưa cho người chơi đầy đủ các dụng cụ cần thiết vừa để tấn công cũng như là để lấy đi nguồn cung và điểm tích lũy của những hệ thống khác.

 • Thư viện phần mềm là nơi lưu trữ các phần mềm đã được biên dịch cho lần hack kế tiếp.
 • Bộ phận biên dịch viết các loại virut để hack hệ thống khác.
 • Bộ phận lập trình chuyên nâng cấp và phát triển các loại virut.

Số đường kết nối tối đa Edit

Mỗi nút mạng chỉ có thể kết nối với một số lượng nhất định các nút khác.

Các nút Kinh tế
Nút Số đường
kết nối tối đa
Máy đào b-coin3
Kho lưu trữ b-coin4
Cổng Internet1
Trung tâm5
Kho dự trữ tiền4
Khu sản xuất tiền3
Các nút Bảo mật
Nút Số đường
kết nối tối đa
Black ICE4
Cổng mã hóa3
Tháp bảo hộ5
Máy quét4
Khu chứa antivirut4
Tháp pháo4
Các nút Tấn công
Nút Số đường
kết nối tối đa
Bộ phận biên dịch3
Bộ phận lập trình3
Thư viện phần mềm3


Số lượng chương trình tối đa có thể chứa Edit

Mỗi nút có thể chứa một số lượng chương trình nhất định, cho phép kẻ tấn công cài đặt suốt quá trình tấn công. Mỗi chương trình chiếm một ô chứa.

Các nút Kinh tế
Nút Số ô chứa
chương trình
Máy đào b-coin3
Kho lưu trữ b-coin3
Cổng Internet3
Trung tâm5
Kho dự trữ tiền3
Khu sản xuất tiền3
Các nút Bảo mật
Nút Số ô chứa
chương trình
Black ICE5
Cổng mã hóa3
Tháp bảo hộ4
Máy quét3
Khu chứa antivirut4
Tháp pháo4
Các nút Tấn công
Nút Số ô chứa
chương trình
Bộ phận biên dịch3
Bộ phận lập trình3
Thư viện phần mềm3


Khả năng phục hồi tường lửa Edit

Mỗi nút mạng đều có một tường lửa riêng với khả năng chịu tải khác nhau, tùy thuộc vào cấp của nút đó. Tường lửa bị đánh sập khi lượng chịu tải giảm xuống 0 - bằng cách sử dụng các chương trình tấn công tổng lực. Tuy nhiên, lượng chịu tải đó có thể hồi lại được - và khả năng hồi lại tùy thuộc vào mỗi nút.

Các nút Kinh tế
Nút Khả năng phục
hồi tưởng lửa
(% mỗi giây)
Máy đào b-coin2%
Kho lưu trữ b-coin2%
Trung tâm1%
Kho dự trữ tiền2%
Khu sản xuất tiền2%
Các nút Bảo mật
Nút Khả năng phục
hồi tưởng lửa
(% mỗi giây)
Black ICE1%
Cổng mã hóa2%
Tháp bảo hộ1%
Máy quét1%
Khu chứa antivirut1%
Tháp pháo1%
Các nút Tấn công
Nút Khả năng phục
hồi tưởng lửa
(% mỗi giây)
Bộ phận biên dịch2%
Bộ phận lập trình3%
Thư viện phần mềm2%


Chú ý Edit

 • Một nút Kết nối mạng sẽ không có tường lửa - và không thể bị tước quyền điều khiển một khi đã bị chiếm dụng bởi một kẻ tấn công trong quá trình xâm nhập mạng của bạn.
Hackers Wikia - Các Nút mạng
Trang chủ
Các Nút mạng Các chương trình Trò Chơi
Các nút Kinh tế

B-coin Mine 19-21Máy đào B-coin  B-coin Mixer 19-21Kho trộn B-coin  Structure ConnectionKết Nối Internet 
Core 11-12Trung tâm  Database 19-21Kho Dữ Liệu  Server Farm 19-21Khu sản xuất tiền 

Các nút Bảo mật

Black ICE 19-21Hệ thống chống xâm nhập Đen  Code Gate 19-21Cổng mã hóa  Guardian 21Bảo hộ 
Scanner 19-21Máy quét  Sentry 19-21Canh gác  Turret 19-21Phòng vệ 

Các Nốt Hacking

Compiler 04Nốt Biên Dịch  Evolver 11-12Phát triển  Program Library 17-21Thư Viện Phần Mền